tel.: 22 836 39 78
sekretariat.zsp7@eduwarszawa.pl

O naszym przedszkolu

PROFIL PLACÓWKI

Przedszkole nr 389 w ZSP nr 7 zlokalizowane jest w dzielnicy Nowe Bemowo przy ul. Szadkowskiego 3. Swoją działalność rozpoczęło w dn. 01.09.1983 r, natomiast od roku 2013 wraz ze szkołą nr 321 wchodzi w skład ZSP nr 7.

W naszym przedszkolu znajduje się 6 sal dydaktyczno-wychowawczych, wyposażonych w pełne zaplecze sanitarne. Trzy sale posiadają tablice interaktywne, dzięki którym dzieci mogą rozwijać umiejętności informatyczne.

Przedszkole wyróżnia również obszerny, dobrze doświetlony hol, na którym odbywają się uroczystości przedszkolne, a dzięki sportowemu i muzycznemu wyposażeniu, także zajęcia z rytmiki i gimnastyki. Przedszkole wyposażone jest ponadto w oddzielny gabinet logopedyczny, w którym przyjmuje zarówno logopeda jak i psycholog.

W latach 2017-2018 wyremontowany został hol oraz sale dydaktyczne, ponadto przeprowadzono wymianę oświetlenia w salach oraz dokonano zakupu nowych zabawek i pomocy dydaktycznych. Aranżacja i wystrój sal zostały zaprojektowane specjalnie pod kątem dzieci, żeby stworzyć im komfortowe i stymulujące warunki do rozwoju.

Przedszkole posiada rozległy ogród przylegający do budynku, wyposażony w urządzenia zachęcające dzieci do zabaw ruchowych oraz tablice kredowe, umożliwiające prawidłowy rozwój obręczy barkowych oraz ich koordynacji wzrokowo-ruchowej. Nasz ogród to nie tylko miejsce sprzyjające rozwojowi ruchowemu dzieci, ale także świat roślin i zwierząt, w skład którego wchodzą skalniak oraz dwa tunele foliowe służące dzieciom do celów związanych z hodowlą warzyw, owoców i kwiatów oraz doświadczania świata w sposób wielozmysłowy. Ważnym elementem tego ekosystemu są również karmniki, które są chętnie odwiedzane przez okoliczne ptaki, a dla dzieci stanowią istotną lekcję przyrody.

Działalność naszego przedszkola skupiona jest wokół fundamentalnych dla zapewnienia optymalnego i wszechstronnego rozwoju dzieci obszarów, wśród których wyróżnia się: edukację poprzez zabawę i ruch, zapewnienie bezpieczeństwa, liczne zajęcia dodatkowe, wycieczki.

Podstawa programowa

Realizujemy cele i zadania określone w podstawie programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych. Nasza szkoła stwarza warunki do rozwoju uczniów, uwzględniając ich indywidualne zainteresowania i potrzeby, a także ich możliwości psychofizyczne.

Do jej zadań należy w szczególności:

  1. realizowanie programu nauczania skoncentrowanego na dziecku, na jego indywidualnym tempie rozwoju i możliwościach uczenia się;
  2. respektowanie trójpodmiotowości oddziaływań wychowawczych i kształcących: uczeń- szkoła- dom rodzinny;
  3. rozwijanie predyspozycji i zdolności poznawczych dziecka koniecznych do rozumienia świata, umiejętności rozumowania oraz wykorzystania wiedzy w praktyce i korzystania z różnych źródeł informacji z zastosowaniem technologii informacyjno- komunikacyjnych;
  4. wychowanie dzieci do właściwego odbioru i wykorzystania mediów;
  5. kształtowanie u dziecka pozytywnego stosunku do nauki oraz rozwijanie ciekawości w poznawaniu otaczającego świata;
  6. poszanowanie godności dziecka; zapewnienie dziecku przyjaznych, bezpiecznych i zdrowych warunków do nauki i zabawy, działania indywidualnego i zespołowego, rozwijania samodzielności oraz odpowiedzialności za siebie i najbliższe otoczenie, ekspresji plastycznej, muzycznej i ruchowej, aktywności badawczej, a także działalności twórczej.
Skip to content