tel.: 22 837 82 51
e-mail: p389@edu.um.warszawa.pl

Rekrutacja do przedszkola

ROK SZKOLNY 2021/2022

Skrócony harmonogram rekrutacji do przedszkola

KROK PIERWSZY
2 marca godz. 13.00 

Udostępnienie w systemie rekrutacyjnym oferty przedszkoli i szkół podstawowych.

KROK DRUGI
2 marca godz. 13.00

-18 marca  godz. 20.00

Rejestracja w systemie wniosków o przyjęcie.

KROK TRZECI
2 marca godz. 13.00

-19 marca godz. 16.00

Złożenie w przedszkolu pierwszego wyboru w wersji papierowej wniosku o przyjęcie wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów.

KROK CZWARTY
23 kwietnia

Opublikowanie listy dzieci zakwalifikowanych
i niezakwalifikowanych.

KROK PIĄTY
23 kwietnia godz. 13.00

-29 kwietnia do godz. 16.00

Potwierdzenie woli zapisu dziecka do przedszkola, do którego zostało zakwalifikowane.

KROK SZÓSTY
4 maja godz. 13.00

Opublikowanie listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych.

KROK SIÓDMY
16 czerwca godz. 16.00 

Opublikowanie w systemie rekrutacyjnym wykazu wolnych miejsc.

KROK ÓSMY
16 czerwca godz. 16.00

21 czerwca godz. 20.00

Rejestracja w systemie wniosków o przyjęcie.

Najczęściej zadawane pytania:

Pytanie 1
Pytanie 2
Pytanie 3
Pytanie 4
Pytanie 5
Pytanie 6

DYŻUR WAKACYJNY

Skip to content